SAMEN BOUWEN HET AUTONOME HUIS BIO-ECOLOGISCH
STEDENBOUW CO-HOUSING ECO-HOUSING INVULARCHITECTUUR ENERGIEZUINIG
GEZOND
FENG SHUI
Wie is Hugo Vanderstadt?
Hugo Vanderstadt is reeds architect sinds 1974 en reeds 30 jaar actief als bio-ecologisch architect.

Zijn Visie:
Duurzame ontwikkeling kan niet los gezien worden van gezondheid en geluk.
Economie, ecologie en democratie zijn de peilers voor een gezonde samenleving en een gezonde architectuur.
Welke Architectuur?
DE 7 KWALITEITS- en BEWUSTZIJNSNIVEAU'S VAN DE HOLISTISCHE ARCHITECTUUR: de "belevingsarchitetuur" overstijgt het esthetische


Waarom deze architectuur kiezen?
Wat goed en gezond is voor moeder aarde is ook goed en gezond voor de mens.

Volgens het ZEN boeddhisme is
de omgeving is de voornaamste invloed voor gezondheid en geluk
het tweede belangrijkste invloed is de voeding
de derde invloed is de leefwijze
Daarnaast zijn er nog mentale en spirituele invloeden...

Creativiteit ten dienste van meer leefbaarheid:
vernieuwend natuurgericht ontwerp, studie en advies

Hugo Vanderstadt is architect en stedenbouwkundige en werkte in Bureau Planning te Brugge tezamen met prof. Jan Tanghe aan diverse stedenbouwkundige projecten en verkeersplanning voor de steden Brussel, Gent en Brugge.

Hij schreef tezamen met Jan Tanghe en Sieg Vlaminck het boek: "Wonen of Wijken?" en in opdracht van de Administratie voor Ruimtelijke Ordening schreef hij het boek: "Het Woonerf in een Globale Stedenbouwkundige Visie".
Hij schreef diverse stedenbouwkundige artikels voor de Koning-Boudewijnstichting in samenwerking met de "KVIV" in het kader van studiedagen.

Hij leidde Gemeentelijke Structuurplanning met brede inspraak in de Gemeente Londerzeel onder auspiciën van de "Koning Boudewijnstichting" en werkte tezamen met een inspraakbureau aan de structuurplanning van de gemeente Kapelle -op- den-Bos.

Hij is medeoprichter van het "Vlaams Instituut voor Bio-Ecologisch Bouwen en Wonen" (VIBE) en is medeauteur van diverse publicaties zoals: "Gezond Bouwen en Wonen" en "Een Gezonde Mens in een Gezond Huis".

Vanuit zijn stedenbouwkundige en maatschappelijke inzichten besefte hij echter dat de "eco-villa" niet het antwoord is op het bouwen van een leefbare omgeving. Daarom is Hugo Vanderstadt zich gaan toeleggen op ecologische ontwerpen, op prototypes en voorbeeldprojecten. Deze projecten worden in studiedagen en publicaties bekend gemaakt zodat ze als een hefboom werken voor vernieuwing.

Hij is oprichter van "ECOBOOKS", dit is een adviesbureau en uitgeverij voor een duurzame ontwikkeling. Hiermee heeft hij de bedoeling om via studiewerk, consultaties en publicaties het gedachtegoed van een duurzame ontwikkeling uit te bouwen. Hij ondersteunt en stimuleert hiermee het scheppen van een netwerk van mensen, organisaties en bedrijven die hetzelfde doel voor ogen hebben: het realiseren van een leefbare planeet.
Het motto van Ecobooks: "ecologisch is economisch".

Zijn nieuwste publicaties in verband met de bouwwereld zijn:
  • Duurzaam en Gezond Bouwen en Wonen
  • Duurzame Stedenbouw

Gezien hij ontdekte dat er heel wat fout loopt in het waterbeheer heeft hij via voorbeeldprojecten nieuwe watertechnieken geïntroduceerd die het bewijs leverden dat economie, ecologie en democratie perfect samengaan.
Publicaties in verband met creatief waterbeheer:
  • Hoe Minder Riolen Hoe Beter
  • Handleiding in Kleinschalige Collectering van Afvalwater
  • Duurzaam waterbeheer in het buitengebied, een handleiding voor een trendbreuk

Hij is actief als expert in waterbeheer voor diverse gemeenten.

In de toekomst zullen ecologische woonwijken van groot belang zijn in het regeneratieproces van steden en dorpen, ecologische co-housing als antwoord en medicijn op de vereenzaming en het onveiligheidsgevoel. Architect Hugo Vanderstadt wil zich in de toekomst meer met deze ecologisch/sociale voorbeeldprojecten bezig houden.