SAMEN BOUWEN HET AUTONOME HUIS BIO-ECOLOGISCH
STEDENBOUW CO-HOUSING ECO-HOUSING INVULARCHITECTUUR ENERGIEZUINIG
GEZOND
FENG SHUI
Stedenbouwkundig ontwerp

Portfolio Stedenbouwkundig Werk - Hugo Vanderstadt
Samen bouwen en wonen rond woonerf
Werkwijze:
Samen met andere bouwers een bouwgrond zoeken, in loten verdelen en de inrichting bepalen van de straat.

Voordelen:
De prijs van de bouwgrond wordt beperkt.
De gemeenschappelijke buitenruimten worden mede bepaald en vorm gegeven door de bewoners.
Je hebt reeds goede buren voordat je gebouwd hebt.
De straat is veilig en gezellig zoals je dat tezamen hebt beslist.

Wat kunnen we voor u doen?
  • Bemiddeling in aankoop van de bouwgrond
  • Opmaak verkaveling
  • Bouwrijp maken van de grond: aanleggen nutsvoorzieningen
  • Begeleiding van de bewoners in het inspraakproces
  • De uitvoering van de plannen