SAMEN BOUWEN HET AUTONOME HUIS BIO-ECOLOGISCH
STEDENBOUW CO-HOUSING ECO-HOUSING INVULARCHITECTUUR ENERGIEZUINIG
GEZOND
FENG SHUI
Het Autonome Huis
Autonome woongemeenschappen: filosofie
Wonen en leven zonder nutsaansluitingen: zonder aansluiting aan de waterleiding, zonder elektriciteit - en gasaansluiting, is de architectuur van de vrijheid en onafhankelijkheid.
Weinigen weten dat dit mooie ideaal in de praktijk zeer dicht kan benaderd worden dankzij de nieuwe technieken en via het juiste concept van het huis.

1. Autonoom waterbeheer: herstel van de natuurlijke cyclus

Kleinschalige waterzuivering met nazuivering en infiltratiebiotoop. Het is veel goedkoper om met verschillende woningen samen water te zuveren; de ideale schaal is 200 IE (Inwoner-Equivalenten).

Volautomatische regenwaterrecuperatie


Nieuwe technieken:
Het nazuiveren met een plantenzuivering maakt het water drinkbaar, zodat geen dubbel waterleidingsnet nodig is.

Zie ook het boek: "Duurzaam waterbeheer in het buitengebied - een handleiding voor een trendbreuk"


2. Autonoom energiegebruik dankzij:

De zonneboiler en het toepassen van de passieve zonne-energie
Kleinschalige elektriciteitsopwekking met WKK
Warmtekrachtkoppeling is de meeste efficiënte opwekking van elektriciteit.
Fossiele brandstoffen uitschakelen via het gebruik van biobrandstoffen zoals pellets, plantaardige olie, houtsnippers,...


Nieuwe technieken: o.a.

WKK met pellets is zuiniger in gebruik

Zonneboiler van 500 liter die 7 zonloze dagen kan overbruggen

Batterijen met heel hoge stockagecapaciteit en zeer lange levensduur.

Gaswandketels die ook stroom producerenVoordelen:
Het autonome wonen is een oplossing voor de steeds toenemende vervoersstromen.
Onafhankelijkheid voor de essenti´┐Żle voorzieningen en de toenemende energiekosten.

Wat kunnen we voor u doen?
Studiewerk voor uw autonome woningen in functie van uw financiële mogelijkheden en de stand der techniek.
Coördinatie tussen kandidaat bouwers voor gemeenschappelijke projecten.


Vanaf 3 à 5 woningen is de investeringskost voor een autonoom energievoorziening zeer rendabel!


Vereniging "Het Autonome Huis vzw"
in ontwikkeling
doelstellingen:
  • het verspreiden van het gedachtegoed van de autonome woning
  • het beïnvloeden van het beleid om deze woonwijze meer te ondersteunen en meer mogelijkheden te bieden.

contactpersoon: Hugo Vanderstadt
tel. 052 37 11 38
hugo.vanderstadt@eco-housing.be


Downloads:

Van nulenergie naar autonome woning.
Beleidsadviezen

Adviesnota: "Herziening subsidies voor micro-WKK's".

Bijlage bij adviesnota: "Smart grid opslag - overwegingen."

Beleidsadvies HAH: Nul-energiewoning

Beleidsadvies Certificaten

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrief HAH nr 1

Nieuwsbrief HAH nr 2

Nieuwsbrief HAH nr 3: Biogas

Nieuwsbrief HAH nr 4: Biomassa

Nieuwsbrief HAH nr 5: Autonome watervoorziening

Nieuwsbrief HAH nr 6: Windenergie

Nieuwsbrief HAH nr 7: Kleine Waterkracht

Nieuwsbrief HAH nr 8: Autonomie met electrische stroom

Nieuwsbrief HAH nr 9: Nul-energie van passief naar actief huis

Nieuwsbrief HAH nr 10: Materiaalkeuze en concept van het autonome huis

Nieuwsbrief HAH nr 11: Eco-housing

Nieuwsbrief HAH nr 12: Autonomie met minder transport

Nieuwsbrief HAH nr 13: Autonomie met voeding