SAMEN BOUWEN HET AUTONOME HUIS BIO-ECOLOGISCH
STEDENBOUW CO-HOUSING ECO-HOUSING INVULARCHITECTUUR ENERGIEZUINIG
GEZOND
FENG SHUI
Gezond bouwen en wonen
Het begrip bouwbiologie, gezonde voeding, gezonde kleding en een zuiver leefmilieu worden hoe langer hoe meer betracht.
Ook een gezonde woning, onze derde huid, krijgt de laatste jaren steeds meer de aandacht.
Velen denken dat een huis reeds gezond is wanneer het gebouwd is zonder giftige materialen en wanneer deze voldoende geïsoleerd is tegen vocht en kou.
Deze opvatting leidt een taai leven omdat de samenhang tussen mens, natuur en kosmos in onze cultuur niet of weinig bestudeerd wordt.

Deze samenhang is dikwijls gemakkelijker intuïtief aan te voelen dan wetenschappelijk te bewijzen.
DIT LEGGEN VAN VERBANDEN NOEMEN WE "HOLISTISCH" DENKEN
DWZ: HET ZIEN VAN HET GEHEEL EN DE ONVERBREKELIJKE SAMENHANG DER DINGEN.


De bouwbiologie wil hier een belangrijke leemte aanvullen en is een nieuwe verzamelwetenschap die de samenhang tussen mens en milieu op wetenschappelijke grondslagen wil bestuderen en toepassen op ons woonmilieu.
Wat is gezond bouwen?
Volgens de moderne inzichten worden 95 % van de ziekten veroorzaakt door een onevenwichtige en natuurvreemde levenswijze: ongezonde voeding, onvoldoende lichaamsbeweging, stress, artificiële en vervuilde omgeving.
Het blijkt dat de gebouwde omgeving voor een groot deel verantwoordelijk is voor heel wat verstoringen van het menselijk organisme.
Dit resulteert in een vermindering van de natuurlijke weerstand tegen ziekte.
Het is de doelstelling van de bouwbiologie van een fundamentele bijdrage te leveren voor de preventieve geneeskunde en de gezondheid en het geluk van de mensen.
Via deze kennis dient een gezond huis gesitueerd te worden in een bio- ecologische woonbuurt, passend in een harmoniemodel waarin het natuurlijk ecologisch evenwicht wordt gehandhaafd.

Wat kunnen we voor u doen?
Bouwbiologisch ontwerp rekening houdend met de effecten van de woonomgeving op de gezondheid.
Sanering van bestaande ongezonde gebouwen.
Bouwbiologisch advies:
Het herinrichten van de woonomgeving op basis van een grondige diagnose van de woning.